Franz Kafka


Franz Kafka (3 tháng 7 năm 1883 - 3 tháng 6 năm 1924) là một trong những nhà văn lớn của thế kỉ 20. Sinh ra trong một gia đình Do Thái trung lưu tại Praha - cơ đồ về viết lách của ông - rất nhiều chưa hoàn thành và phần lớn xuất bản sau khi ông mất - đã trở thành những tác phẩm có tầm ảnh hưởng bậc nhất của văn học phương Tây.Các tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm các truyện Das Urteil (1913), In der Strafkolonie (1920); tiểu thuyết ngắn Die Verwandlung (1915); và các tiểu thuyết chưa hoàn thành Der Prozess (1925), Das Schloß (1926).

Tác phẩm
Truyện ngắn
•   Beschreibung eines Kampfes (1904-1905) 
•   Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande (1907-1908) 
•   Betrachtung (1904-1912) 
•   Das Urteil (1912) 
•   Der Heizer 
•   In der Strafkolonie (1914) 
•   Der Dorfschullehrer hay Der Riesenmaulwurf (1914-1915) 
•   Blumfeld, ein älterer Junggeselle (1915) 
•   Der Gruftwächter (1916-1917), kịch độc nhất của Kafka 
•   Der Jäger Gracchus (1917) 
•   Beim Bau der Chinesischen Mauer (1917) 
•   Ein Bericht für eine Akademie (1917) 
•   Ein Landarzt (1919) 
•   Eine kaiserliche Botschaft (1919) 
•   Ein altes Blatt (1919) 
•   Die Abweisung (1920) 
•   Ein Hungerkünstler (1924) 
•   Forschungen eines Hundes (1922) 
•   Eine kleine Frau (1923) 
•   Der Bau (1923-1924) 
•   Josephine, die Sängerin, oder Das Volk der Mäuse (1924) 

Nhiều tuyển tập của các tác phẩm đã được xuất bản, bao gồm
•   The Penal Colony: Stories and Short Pieces]]. New York: Schocken Books, 1948. 
•   The Complete Stories of Franz Kafka|The Complete Stories]], (ed. Nahum N. Glatzer). New York: Schocken Books, 1971. 
•   The Basic Kafka. New York: Pocket Books, 1979. 
•   The Sons]]. New York: Schocken Books, 1989. 
•   The Metamorphosis, In the Penal Colony, and Other Stories. New York: Schocken Books, 1995. 
•   Contemplation (Kafka)|Contemplation]]. Twisted Spoon Press, 1998. 
•   Metamorphosis and Other Stories. Penguin Classics, 2007 

Tiểu thuyết ngắn
•   Hóa thân (Die Verwandlung 1915) 

Tiểu thuyết
•   Vụ án (Der Prozeß 1925) 
•   Lâu đài (Das Schloß 1926) 
•   Amerika hay Der Verschollene (1927) 

Nhật kí và kí sự
•   Những nhật kí của Franz Kafka|Những nhật kí từ 1910-1923 
•   Kí sự The Blue Octavo 
Thư
•   Letter to His Father 
•   Letters to Felice 
•   Letters to Ottla 
•   Letters to Milena 
•   Letters to Family, Friends, and Editors (Franz Kafka)|Letters to Family, Friends, and Editors]] 

(Nguồn Wikipedia)
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?