HÀNH TRÌNH CÙNG TRIẾT HỌC (ENGLISH - VIETNAMESE DICTIONARY OF PHILOSOPHY)

Tác giả: TED HONDERICH 
Danh mục: Văn hoá
Giá bìa: 260,000 ₫
Xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin, 2003.
Trang: 1197
Đây là một cuốn sách tham khảo đầy đủ, uy tín và mang nhiều tham vọng nhất về triết học được viết bằng tiếng Anh (và đã được dịch giả Lưu Văn Hy biên dịch sang tiếng Việt). Nó là một hướng dẫn đầy đủ và vững chắc về các lãnh vực triết học và những tư tưởng của các triết gia nổi tiếng từ xưa đến nay.Sách không chỉ giới hạn trong triết lý vẫn thường được diễn giải bằng tiếng Anh, mà đi sâu vào ngõ ngách của khắp các chân trời với sự đóng góp quốc tế của 249 học giả, dàn trải trên 2.000 thư mục được sắp xếp theo mẫu tự. Chúng không chỉ mang tính chất sư phạm mà còn đem lại sự thư giản cho người đọc. Tóm lại, đây là một kho tàng kiến thức mang tính thông suốt, lịch lãm và sắc sảo.Đặc biệt có trên 3.000 từ trải dài trên 50 thư mục dành cho những lãnh vực chính của ngành triết học và những triết gia vĩ đại. Về triết học có những bài tham luận của Paul Feyerabend về lịch sử triết học khoa học, của Alasdaire MacIntyre về lịch sử triết học luân lý, của Jaegwon Kim về những vấn đề của triết học tâm linh, của Ernest Sosa về các vấn đề siêu hình học, và của Anthony Kenny về Frege, của Peter Singe về Hegel, của John Cottingham về Decartes, và của Richard Schacht về Nietzsche.Những thư mục ngắn hơn đề cập tới những quan niệm nền tảng như bản ngã con người, thời gian, những lý thuyết về chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa đại đồng, những vấn nạn về tâm linh -thể chất, ý nghĩa cuộc đời, những trường phái như triết học Marx, Môn phái Vienna, và cả những vấn đề thực tiễn như phá thai, chủ nghĩa Chay tịnh. Các nhà tư tưởng trước đây gồm Pythagoras, Khổng Tử, Galileo, Goethe, Burke, Santayana, de Beauvoir, Radhakrishnan, Popper và hiện đại gồm trên 150 nhân vật đương thời như Chomsky, Derrida, và Berlin đều được mô tả sơ lược cùng với 80 bức chân dung trắng đen. Cuối sách có 15 biểu thời gian về lịch sử triết học minh họa công trình triết học và mối tương quan giữa các ngành học với các thuyết lý ấy. Một danh mục chi tiết và hoàn chỉnh cung cấp một cái nhìn đầy đủ và tiện lợi cho người sử dụng. Đây là một cuốn sách gối đầu giường không thể thiếu và là nguồn gợi mở, soi rọi bất biến cho những ai luôn hướng về những ý tưởng trừu tượng, những vấn nạn vĩnh hằng và những nền tảng về kiến thức của nhân loại.Sách được in bìa cứng, trình bày đẹp, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?