TUYỂN TẬP DANH TÁC TRIẾT HỌC TỪ PLATO ĐẾN DERRIDA

Tác giả: Forrest E.Baird 
Giá bìa: 185,000 ₫
Xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin, 03 - 2006
Trang: 668Chẳng có dẫn nhập triết học nào đầy đủ, chính xác và hay hơn là đọc trực tiếp chính những tác phẩm của một số đại triết gia.
Sách được trình bày theo một bố cục đặc biệt:
- Tái hiện rõ nét những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng phương Tây.
- Dẫn nhập được chia thành 3 phần: tính tiểu sử (vài nét về cuộc đời), tính triết học (tóm tắt tư tưởng của từng triết gia) và tính thư mục (sách tham khảo thêm).
không khoa trương, lược bỏ những đoạn hoàn toàn không cần thiết, chuyển tự tất cả những từ Hy Lạp với mục đích giúp người đọc như lắng nghe - và có thể là tham dự - cuộc đàm thoại như đang diễn ra trên diễn đàn tư tưởng, triết học phương Tây.
 

Mục lục:
Lời giới thiệu
Phần 1: Triết học Hy Lạp cổ đại
Socrates 470 - 399 TCN
Plato 428/7 - 348/7 TCN
Aristole 384 - 322 TCN

Phần 2: Triết học thời kỳ Hy lạp
Epicurus 341 - 270 TCN
Epictetus khoảng 51 - 130 CN
Plotinus khoảng 204 - 270 TCN

Phần 3: Kitô giáo và triết học Trung cổ
Augustine 354 - 430
Boethius khoảng 480 - 524
Anselm (và Gaunilo) 1033 - 1109
Moses Maimonides 1135 - 1204
Thomas Aquinas 1225 - 1274
William Ockham khoảng 1285 - 1349
Lời bạt- Giovanni Pico Della Mirandola 1463 - 1494

Phần 4: Triết học cận đại
René Descartes 1596 - 1650
Thomas Hobbes 1588 - 1679
Blaise Pascal 1623 - 1662
Baruch Spinoza 1632 - 1677
John Locke 1632 - 1704
Gottfried Leibniz 1646 - 1716
George Berkeley 1685 - 1753
David Hume 1711 - 1776
Immanuel Kant 1724 - 1804
Phần 5: Triết học thế kỷ XIX
G.W.Hegel 1770 - 1831
John Stuart Mill 1806 - 1873
Soren Kierkegaard 1813 - 1855
Karl Marx 1818 - 1883
Friedrich Nietszche 1844 - 1900
Phần 6: Triết học thế kỷ XX
Edmund Husserl 1859 - 1938
Bertrand Russell 1872 - 1970
Martin Heidegger 1889 - 1976
Ludwig Wittgenstein 1889 - 1951
A.J.Ayer 1910 - 1989
Jean-Paul Sartre 1905 - 1980
Willard Van Orman Quine 1908 -
Jacques Derrida 1930 - 
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?