TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG - TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI

Mục đích của tác phẩm này - không muốn chỉ đơn thuần là một tập hợp những bản văn- mà là giới thiệu tính đa dạng của tư tưởng triết lý một cách rộng rãi nhất từ khởi thủy đến đương đại , trong sự tôn trọng tính đa nguyên của các học thuyết và các trào lưu đã tạo nên dòng tư tưởng nhân loại. Triết học là một mà cũng là nhiều, và chính sự đa dạng trong nhất tính này đã mang lại vẻ toàn mãn phong phú cho triết học .Xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin, 03 - 2010
Trang: 1198
Tác giả: Nhiều Tác Giả 
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?