Đại hội triết học thế giới lần thứ XXIII năm 2013Đại hội triết học thế giới được tổ chức 5 năm một lần (trước đây là 4 năm một lần) dưới sự bảo trợ của liên đoàn Quốc tế các hội triết học cùng với một số thành viên chịu trách nhiệm tổ chức đại hội. Đại hội triết học gần nhất là đại hội lần thứ XXII được tổ chức tại Seul, Hàn Quốc vào tháng 8/2008.
Đại hội triết học thế giới lần thứ XXIII sẽ được tổ chức vào 4-10/08/2013 tại Athens, Hy Lạp dưới sự bảo trợ của Uỷ ban tổ chức Hy Lạp (được uỷ nhiệm bởi Hội triết học Hy Lạp). Đây là đại hội triết học thế giới lần đầu tiên được diễn ra ở Hy Lạp, cái nôi của triết học phương Tây và là một trong những cái nôi của triết học thế giới.
Một vài chủ đề hướng tới của đại hội, có thể được hiểu là bổ sung cho nhau:
          + Tìm hiểu những truyền thống của triết học thế giới và so sánh chúng trong các đóng góp đa dạng và trong sự tác động giao thoa lẫn nhau.
          + Phản ánh những nhiệm vụ và chức năng của triết học trong thế giới đương đại: những đóng góp, kỳ vọng và khuyết điểm của tư duy triết học trong sự kết nối với các môn khoa học khác, với các hoạt động chính trị, tôn giáo, xã hội, kinh tế, công nghệ… sự gắn kết với các truyền thống và các nền văn hoá đa dạng.
          + Nhấn mạnh vào tầm quan trọng của suy tư triết học vào những vấn đề lý luận chung mang tính toàn cầu ảnh hưởng đến nhân loại.
Bởi tính lịch sử văn hoá và vị trí địa lý, Athens là một địa điểm lý tưởng để kích thích các cuộc gặp gỡ giữa các học giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề chính của đại hội triết học thế giới Athens 2013 là:  'Philosophy as Inquiry and Way of Life' , nhấn mạnh cả hai khía cạnh lý luận và thực tiễn, nhắc lại lời tuyên bố của Socrates rằng cuộc sống không bị thử thách thì không đáng sống.
Đại hội triết học 2013 mời thảo luận về bản chất, vai trò và trách nhiệm của triết học và các nhà triết học trong thời đại ngày nay. Đó là sự chú ý đến những vấn đề, những mâu thuẫn, sự bất bình đẳng và sự bất công trong sự kết nối với tiến trình phát triển của nền văn minh nhân loại mang tính đa văn hoá và tính khoa học - kỹ thuật.

Thông tin liên lạc:
Email: secretariat@wcp2013.gr
Website: http://www.wcp2013.gr
Điện thoại: +302107277545, +302107277548
Fax: +302107248979
Lệ phí đăng ký tham dự:
- € 200 cho đăng ký sớm trước 01 tháng 10 năm 2012.
- € 225 đăng ký trước ngày 1 tháng 2 năm 2013.
- € 250 đăng ký sau ngày 1 tháng hai năm 2013.
- € 100 cho người đi kèm.
- € 50 cho sinh viên.
Nguồn: http://www.wcp2013.gr
Triết học+ dịch và tổng hợp

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?