Triết học là gì?Một cậu học trò nhỏ về quê chơi từ thành phố. Người ông hỏi cậu:
- Cháu đã học được những gì trên đó kể ông nghe nào?
- Tâm lý học ạ, cậu nhỏ thưa, cả logic học và triết học nữa ạ.
- Thế logic học là gì vậy cháu?
- Nói như thế nào giờ nhỉ? À ví dụ như thế này: nông thôn, nhà tắm xông hơi, đi ngang qua một người bẩn và một người sạch. Ai sẽ là người đầu tiên đi tắm?
- Người bẩn.
- Chính xác, vì anh ta bẩn nên anh ta cần phải đi tắm. Đó là logic học.
- Thế tâm lý học là gì hả cháu?
– Nói như thế nào với ông bây giờ nhỉ? Ví dụ như thế này, nông thôn, nhà tắm xông hơi, một bẩn và một sạch đi ngang qua. Ai sẽ là người đầu tiên đi tắm?
Người ông nghĩ ngợi một lúc ” mình đã nói về người bẩn, đơn giản giờ sẽ nói người sạch”
- Người sạch!
- Chính xác, một khi anh ta sạch sẽ, anh ta sẽ luôn luôn tắm rửa. Đó chính là tâm lý học ông ạ.
- Thế triết học là gì hả cháu?
- Nói như thế nào với ông bay giờ nhỉ? Ví dụ như thế này, nông thôn, nhà tắm xông hơi, một bẩn và một sạch đi ngang qua. Ai sẽ là người đi tắm đầu tiên?
Người ông nghĩ ngợi: “Người bẩn đã nói rôi, người sạch cũng đã nói”
- Ông không biết.
- Chính xác, ông à, không ai biết gì cả. Đó là triết học.

(Dịch từ tiếng Nga)
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?