Triết học là gì? (2)

Triết học đã được sản sinh trong kết quả của sự tự nhận thức bản thân bởi con người. Nếu bạn muốn nhận thức về chính bản thân mình, hãy tư duy triết học…

Triết học – đó là tình yêu. Nhưng chúng ta yêu thương những gì? Chẳng có điều gì xấu xa cho chúng ta, mà không có nó bạn không muốn sống, vì rằng cuộc sống đang mất đi sự hấp dẫn và ý nghĩa của nó. Sự thông thái là gì? Sự thâm thúy, khả năng nhận thức những điều khó tiếp cận, vạch ra những định hướng cho hoạt động sống của con người. Tất cả những điều này chúng ta có thể tìm thấy trong triết học.
Triết học là sự tìm kiếm những câu trả lời cho những vấn đề cơ bản của tồn tại.

Hai ví dụ về triết lý
Các đặc của triết lý là gì? Để trả lời câu hỏi này không phải là không có căn cứ, nhưng để định nghĩa một cách đầy đủ, hữu ích xem xét các ví dụ về sự triết lý.

Ví dụ 1: Khái niệm các ý tưởng.

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trong một tình thế vô cùng khó khăn. Bạn muốn giúp đỡ chính bản thân, hay bạn bè, hay những người quen, hay thậm chí người dân của bạn. Nhưng làm bằng cách nào? Tất nhiên tình huống không thể giải quyết được một cách đơn giản, cần phải có những sự nỗ lực nhất định. Chúng ta dẫn dắt bản thân như những người tìm kiếm. Điều gì? Những ý tưởng. Cần một ý tưởng! Không phải là ý tưởng nào đó, mà một ý tưởng cho phép chúng ta sống và làm việc một cách hiệu quả. Vấn đề về ý tưởng – một vấn đề triết học. Điều này lần đầu tiên được nhận ra đã được đề cập bởi Platon và người thầy tuyệt vời của ông – Socrates. Họ lần đầu tiên phát triển các Khái niệm ban đầu về ý tưởng. Ý tưởng là ý nghĩa của tất cả các hiện tượng mà con người chạm trán phải. Khái niệm các ý tưởng có ý nghĩa vô cùng vĩ đại và thực sự mang ý nghĩa thời đại. Nó đã kích thích sự phát triển của nghệ thuật và khoa học, và xác định những đặc tính cơ bản của nền văn mình hiện đại.

Khái niệm các ý tưởng có nội dung triết học. Trong trường hợp này, điều này có nghĩa rằng nó liên quan đến bất kỳ ý tưởng và đặc biệt là với các ý tưởng phổ quát đi xuyên vào tất cả lĩnh vực của tồn tại người.

Tính triết học – có nghĩa là tính phổ quát, toàn diện, triệt để, cơ bản, thiết yếu.
Một ví dụ thứ hai: khái niệm về trách nhiệm.

Thời đại của chúng ta nói rất nhiều về tự do. Nhưng không phải tự do nào cũng được chấp nhận. Vả lại vấn đề không phải là để đặt một hàng rào ngăn cản lại hành động của những kẻ cực đoan và những kẻ tội phạm. Trước mặt mỗi người, vấn đề được đặt ra là phối hợp những hành động của mình với những người quan tâm. Nói cách khác, chúng tôi đưa ra vấn đề trách nhiệm. Chỉ bây giờ, vào cuối thế kỷ XX, phát hiện ra rằng người ta phải chịu trách nhiệm trong tất cả các vấn đề trong khoa học, nghệ thuật, và trong những tác phẩm, trong đời sống xã hội và cá nhân. Nhưng điều này có nghĩa là các khái niệm về trách nhiệm đã có ý nghĩa triết học.

Cả hai ví dụ trên cho thấy rằng triết học không hề đứng yên. Triết gia người Đức, Kant đưa ra các câu hỏi: “Tôi có thể biết gì? Tôi có thể làm gi? Tôi có thể hy vọng gì?” Cũng như câu nói nổi tiếng của Shakespeare trong Hamlet: “Tồn tại hay là sống?”. Đó là những câu hỏi triết học, và câu trả lời đầy đủ nhất cho những câu hỏi này chỉ có thể tìm thấy trong triết học.

Triết học – là mối thái độ của con người với thế giới xung quanh.
Vì vậy, một lần nữa có thể nói rằng triết học – là tình yêu sự thông thái, tình yêu mà làm cho con người bày tỏ thái độ quan tâm sâu sắc của mình đến thế giới xung quanh, để tìm kiếm các câu trả lời cho những vấn đề cơ bản của tồn tại.

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?