Socrates tự biện

Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ngành Triết học

Xenophon và Plato ghi lại lời của Socrate tự biện hộ cho mình chống lại việc kết tội ông là “làm suy đồi giới trẻ, không tin vào Thượng đế và tự tạo ra một Thượng đế mới”. Tự biện ở đây mang ý nghĩa ban đầu của nó là một hình thức tự bảo vệ của chính nghĩa, hoặc của một niềm tin hay hành động của một con người.


Mô tả

Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP / Hỗ trợ Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE:


ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu

Đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế có khó?