Socrates tự biện



Xenophon và Plato ghi lại lời của Socrate tự biện hộ cho mình chống lại việc kết tội ông là “làm suy đồi giới trẻ, không tin vào Thượng đế và tự tạo ra một Thượng đế mới”. Tự biện ở đây mang ý nghĩa ban đầu của nó là một hình thức tự bảo vệ của chính nghĩa, hoặc của một niềm tin hay hành động của một con người.



Xem bài viết theo nhãn

TÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vn



ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com


DANH MỤC TẠP CHÍ 2020




Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->