Cuộc đối thoại giữa Socrate và Critobule về cái đẹpSocrate: - Bạn có biết tại sao chúng ta  cần có mắt không?

Critobule: - Ðương nhiên mắt dùng để nhìn

Socrate: - Nếu theo nghĩa như vậy thì mắt của ta đẹp hơn mắt của ngươi rồi!

Critobule: - Tại sao lại như vậy được?

Socrate: -  Tại vì mắt người chỉ thấy được những gì  ở đằng trước  trong lúc mắt ta  thấy được luôn bên cạnh vì chúng ở ngang  mày. 

Critobule: - Vậy thì  hãy so sánh cái mũi: mũi ông và mũi tôi mũi ai đẹp hơn?Socrate: - Mũi ta. Theo ý ta thì nếu trời cho chúng ta mũi để  ngửi thì mũi của ngươi ngó xuống đất. Mũi ta huếch lên trời để có thể ngửi tất cả  những mọi hương thơm.

Critobule: - Nhưng mà làm thế nào cái mũi ngắn mà tẹt lại đẹp hơn cái mũi thẳng?

Socrate: - Tại vì nó không cản trở tầm nhìn  mà cho phép mắt thấy ngay tức thì khi mắt muốn. Cái mũi cao thì ngược lại, nó  chắn một cách ngạo nghễ ngay giữa hai con mắt như một bức tường


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?