Nguyễn Thúy Vân

CÁC CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC Ở VIỆT NAM

NGUYỄN THÚY VÂN
PSG. TS

I. Sơ lược lí lịch

  • Năm sinh: 1962
  • Nơi sinh: Thái Bình
  • Học vị: Tiến sĩ triết học
  • Học hàm: Phó Giáo sư (2009)
  • Chức danh: Giảng viên chính, trưởng khoa triết học
  • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Triết học, ĐH khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Thời gian công tác tại trường: từ 1987

II. Các công trình khoa học

  1. Giáo trình Lôgíc học đại cương” (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
  2. Lôgíc học đại cương” (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2003
  3. "Mấy suy nghĩ về việc đổi mới ý thức pháp luật ở nước ta hiện nay", Tạp chí Triết học, số 10 (185)/2006
PGS.TS Nguyễn Thuý Vân (Chủ nhiệm Khoa Triết học) 
đã trình bày báo cáo 35 năm xây dựng và trưởng thành của Khoa Triết học. 
(Nguồn ảnh: http://ussh.vnu.edu.vn)

Nguồn tham khảo
 1. http://ussh.vnu.edu.vn/pgs-ts-nguyen-thuy-van/432
2. http://vndocs.docdat.com/docs/index-14613.html
3. http://ussh.vnu.edu.vn/35-nam-nghien-cuu-va-dao-tao-triet-hoc/4528
4. http://www.triethoc.info/2013/04/may-suy-nghi-ve-viec-oi-moi-y-thuc-phap_1.htmlBổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?